این دوره در 5 روز پس از ثبت نام ارائه می گردد.

  1. هرروز 1 جلسه بارگذاری می شود.
  2. درصورت قبول شدن در آزمون، امکان مشاهده ی جلسه بعدی را خواهید داشت. 
  3. همچنین در این 5 روز از قابلیت مشاوره خصوصی برخوردار خواهید بود.

پس از مشاهده کامل دوره و موفقیت در آزمون های هر جلسه، شماره حساب مربوط به کارت پرداخت کننده خودتان را در قسمت مربوطه وارد نمائید.

مبلغ پرداختی پایان هفته سوم تیر ماه به حساب شما بازگردانده می شود. 

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید